บริการงานพับเหล็กและโลหะ

ทางเรามีเครื่องพับ Amada 8 ฟุตขนาด 80 ตันไว้บริการ

20141002_145548.jpg

  • สามารถพับเหล็กยาวได้กว่า 2.4 เมตร
  • พับได้หนา 0.4 - 4 มิลลิเมตร (ขี้นอยู่กับความยาวที่พับ)
  • ทางเรายินดีจัดหาวัตถุดิบให้
  • บริการรับส่งชิ้นงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานพับเหล็กแผ่น (Bending)

งานพับเหล็กแผ่นหรือพับโลหะแผ่นมีความสำคัญต่องานด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก งานหลากหลายด้านต้องการส่วนประกอบที่ทำจากเหล็กพับ หรือ โลหะแผ่นพับ

ในการพับเหล็กหรือโลหะแต่ละครั้ง ผิวด้านนอกจะถูกดึง (tension)  ขณะที่ผิวด้านในถูกกด (Compression)  เนื่องด้วยผลของ Poisson effect การยืดตัวของผิวด้านนอกทำให้ความกว้างของแผ่นชิ้นงาน (Bend length: L) หดตัวเข้ามา หรือมีขนาดเล็กลง  โดยที่รัศมีในการพับ (Bend radius: R) จะทำการวัดจากพื้นที่ผิวด้านในของชิ้นงาน

ในงานพับเหล็กงานหนึ่งนั้น สามารถแบ่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้ตามรูปด้านล่าง

bend1.png

 

  • Neutral axis - ตำแหน่งแกนในแผ่นโลหะที่ไม่มีแรงดึงและแรงกดของการพับอยู่ ดังนั้นความยาวของแกนนี้จะคงที่เท่ากับความยาวของแผ่นโลหะที่ยังไม่ได้พับ

 

  • K-factor – ตำแหน่งของ neutral axis ในโลหะ, คำนวนจากอัตราส่วนระหว่างระยะทางของ neutral axis ถึงส่วนโค้งด้านในกับความหนาของแผ่นโลหะ. ค่าของ The K-factor นั้นขึ้นอยู่กับหลายแฟคเตอร์เช่น วัสดุ, วิธีการพับ, มุมในการพับ เป็นต้น โดยปกติจะมากกว่า 0.25 แต่ไม่เกิน 0.5
  • Bend allowance – ความยาวของส่วนโค้งของส่วนที่พับ นับจากneutral axis.

 bend2222.png

 

 

สูตรคำนวณต่างๆในงานพับ 

Bend Allowance = Angle * (3.14/ 180) * (Radius + (K-factor * Thickness))
Bend deduction = Bend Allowance – (2 * Set Back)
Inside Set Back = tan (Angle / 2) * Radius
Outside Set Back = tan (Angle / 2) * (Radius + Thickness) 

 

 

 

มาลองเริ่มคำนวณเหล็กพับรูปตัวL กัน จากรูปด้านบนขาของเหล็กพับยาว 2” และ 3” ตามลำดับ เหล็กหนา 0.036” รัศมีมุมพับ 0.125” และพับเป็นมุม 90 องศา k factor คือ 0.42

จากสูตร Bending allowance = Angle*(3.14/180)*(Radius + ( k factor*Thickness)

                                              = 90*(3.14/180)*(0.125 + (0.42*0.036))

                                              = 0.220099

ดังนั้นความยาวเหล็กก่อนพับควรจะเป็น

            Flat pattern length = 2” + 3” + 0.2201” = 5.2201”