บริการงานปั๊มเหล็ก

Mesin_Press_Stamping_machine.jpg_350x350.jpg

บริการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่โลหะตามแบบ รับปั๊มเหล็กแผ่น รับปั๊มเหล็กเส้น

ปั๊มขึ้นรูป พร้อมด้วยคุณภาพและมาตรฐานขนาด โดยเรามีเครื่องปั๊มหลาย

ขนาดเพื่อตอบสนองความหลากหลายในแต่ละงาน  พร้อมผลิตแม่พิมพ์

งานปั๊มให้